Strona główna

Aktualności

Organizacja

Oferta

Kadra

Historia Ośrodka

Patron

Kontakt

Rekrutacja

Stowarzyszenie

Internat

Biblioteka

Galeria

strona w języku angielskim
Uczniowie z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu lekkim
Uczniowie z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Uczniowie z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu głębokim


Uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zapewniamy:


- indywidualne oddziaływania edukacyjne w zespołach klasowych 10-16 osobowych,
oraz dla uczniów z dodatkową niepełnosprawnością np.
autyzm, zespół aspergera w zespołach klasowych 2-4 osobowych
- indywidualne zajęcia specjalistyczne:
- terapia logopedyczna
- rehabilitacja ruchowa
- gimnastyka korekcyjna
- dogoterapia
- terapia metodą EEG Biofeedback
- socjoterapia
- bajkoterapia
- alternatywne formy komunikacji
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w czytaniu, pisaniu oraz ćwiczeniu ważnych umiejętności matematycznych.

- Opiekę pedagoga i psychologa

Organizowane są różne formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań wychowanków.
Przy Ośrodku działa:

- kółko turystyczne - zespół taneczny, wokalny oraz instrumentalny
- kółko plastyczne i ceramiczne
- kółko teatralne
- kółko poetyckie(czytaj...)
- liczne kółka przedmiotowe
- Szkolne Koło Sportowe
- drużyna harcerska
- sklepik szkolny prowadzony przez uczniów.

Najważniejsze atuty nauki w Naszym Ośrodku (czytaj)

Lekcja w klasie II b Gim

Zajęcia techniczne w klasie III Gim

Muzyka w klasie VIUczniowie z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu lekkim
Uczniowie z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
Uczniowie z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu głębokim